Diplomový projekt (2133000)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:DPROSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:0P+16C
Semestr:LKredity:16
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Diplomový projekt je závěrečná samostatná činnost studenta při řešení a zpracování diplomové práce. Skládá se obvykle ze čtyř částí:
• rešerše stavu techniky a analýza zdrojů,
• návrhy koncepcí řešení a multikriteriální výběr nejvhodnější varianty,
• návrhové a kontrolní výpočty, virtuální simulace, další potřebné výpočtové procesy
• konstrukční řešení a odvození výkresové dokumentace.
Osnova
Literatura
Studijní literatura je určována individuálně podle pokynů vedoucích jednotlivých diplomových projektů. Pro sdílení obecnějších informací a studijních pomůcek se používá server studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium
Klíčová slova
návrh; MKP; konstrukce; výpočty; simulace
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 28.5.2024, 16:04 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)