česky  čs
english  en
Strojírenské konstruování III. (2133013)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:SK3Approved:13.05.2010
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:ZCredits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Konstrukce montážní jednotky zadané parametricky - syntetický přístup. Návrh variant řešení zadané úlohy, návrh funkčních uzlů, návrh konstrukčního řešení úlohy s rozborem geometrické přesnosti (návrhový výkres, výkresy součástí, výkres sestavení, technická zpráva)
Structure
Structure of tutorial
1) Zadání úlohy
2) Rešerše existujících konstrukčních řešení
3) Návrh variant řešení zadané úlohy, náčrty funkčních uzlů, základní výpočty
4) Návrh variant řešení zadané úlohy, náčrty funkčních uzlů, základní výpočty
5) Návrh konstrukčního řešení úlohy
6) Tvorba 3d modelu
7) Tvorba 3d modelu
8) Tvorba 3d modelu
9) Návrhový výkres
10) Tvorba výkresové dokumentace
11) Tvorba výkresové dokumentace
12) Tvorba výkresové dokumentace
13) Technická zpráva
14) Zápočet
Literarture
[1] POSPÍCHAL, J.: Technické kreslení. Praha, Vydavatelství ČVUT 2008.

[2] SLANEC, K.: Konstruování. Geometrická přesnost - 1., 2., 3. díl. Praha, Vydavatelství ČVUT.

[3] SLANEC, K.: Základy konstruování. Geometrická přesnost-příklady. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Strojnické tabulky
Requirements
Základní dovednosti 3D modelování v CAD (Inventor, Solid Edge, Solidworks apod.)
Keywords
3d modelování, návrhový výkres, GPS, ventil
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)