česky  čs
english  en
Strojírenské konstruování IV. (2133014)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:SK4Schválen:13.05.2010
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:LKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s konstrukcí modulového technického systému s využitím standardních komponent. Předmět je plně podporován 3D konstrukčním softwarem. Jsou navrhovány reálné produkty, které jsou konfrontovány s již existujícími obdobnými řešeními. Je aplikován systém týmové práce v malých studentských skupinkách. Předmět má charakter konstrukčně-projekčního miniprojektu.
Vyučující
Ing. František Lopot Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
Osnova cvičení
1) Modulová koncepce konstrukce - výklad
2) Modulová koncepce konstrukce a provedení rešerše - výklad
3) Hydraulické systémy - výklad
4) Presentace zařízení sestaveného na základě modulové koncepce (dopravník)
5) Metoda vícekriteriálního rozhodování, výběr optimální varianty
6) Pokyny pro tvorbu 3D parametrického modelu
7) Tvorba 3D parametrického modelu
8) Tvorba 3D parametrického modelu
9) Tvorba 3D parametrického modelu
10) Tvorba 3D parametrického modelu a výkresové dokumentace
11) Použití metody vícekriteriálního rozhodování, výběr nejlepší varianty v týmu. Silové schéma, rozklad silového působení
12) Prezentace výsledků týmů
13) Prezentace výsledků týmů
Literatura
POSPÍCHAL, J. Technické kreslení. Praha. Vydavatelství ČVUT 2008.
SLANEC, K. Konstruování. Geometrická přesnost ? 1., 2., 3. díl. Praha. Vydavatelství ČVUT.
SLANEC, K. Základy konstruování. Geometrická přesnost?příklady. Praha. Vydavatelství ČVUT 2001.
Strojnické tabulky
Katalogy výrobců modulových komponent.
Požadavky
Znalost látky z předchozích konstrukčních předmětů: SK1, SK2, SK3, CAD1, CAD2 a předmětu ME 1.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)