česky  čs
english  en
Autodesk Inventor I (2136034)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:AI1Schválen:14.12.2012
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Během studia se studenti naučí základním technikám modelování v software Autodesk Inventor. Cvičení jsou koncipována tak, aby si studenti vytvořili pevné základy, na kterých mohou rozvíjet své dovednosti práce v CAD systémech. Vyučující během semestru následuje strukturu prezentací, které tvoří páteř předmětu a doplňuje je svým odborným komentářem. Studenti mohou také využít dobrovolných úloh na procvičení, které vypracovávají doma a následně konzultují s vyučujícím.

VÝUKA ZAČÍNÁ VE 3. TÝDNU SEMESTRU
Osnova
Osnova cvičení
1) Úvod do modelování - 2D skici
2) Elementární operace ve 3D
3) Tvorba 3D modelů I - základní techniky modelování
4) Tvorba 3D modelů II - pokročilé techniky modelování
5) Tvorba sestav
6) Tvorba výkresů - díl
7) Tvorba výkresů - sestava
8) Více objemové díly - sestava
9) Zobrazování normalizovaných prvků na výkrese
10) Zápočet
Literatura
VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003
FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004
MUNFORD, P. Mastering Autodesk Inventor. WILEY. January 2016
Podklady k předmětu dostupné na: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=1571
Požadavky
Základní znalosti práce na PC
Klíčová slova
Autodesk Inventor, CAD, model, SEPS, 3D
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)