Autodesk Inventor II (2136035)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:AI2Schválen:14.12.2012
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je pokračováním kurzu Autodesk Inventor I. Je zaměřen na využití pokročilých nástrojů tohoto CAD systému. Znalosti studenti mohou přímo aplikovat v předmětech základního studia SK II, III a IV.

VÝUKA ZAČÍNÁ VE 3. TÝDNU SEMESTRU
Osnova
Osnova cvičení
1) Svařované součásti
2) Tvorba plechových dílů
3) Základy práce s parametry, odvozené součásti
4) Pokročilé techniky parametrického modelování
5) i-vazby, i-součásti, i-sestavy
6) Design Accelerator
7) Tvorba prezentačních rozpadů sestav
8) Volné modelování, tvorba součástí z plastu
9) Inventor studio
10) Zápočet
Literatura
VALNÝ, M.: Autodesk Inventor efektivně. Brno, vydavatelství CCB, s.r.o., 2003
FOŘT, P. KLETEČKA, J.: Autodesk Inventor, Adaptivní modelování v průmyslové praxi. Brno, vydavatelství Computer Press, a.s., 2004
AUTODESK, Inc.: Autodesk Inventor 2008, San Rafael, California, 2008
MUNFORD, P. Mastering Autodesk Inventor. WILEY. January 2016
Požadavky
Znalost látky obsažené v základním kurzu - Autodesk Inventor I.
Klíčová slova
Autodesk, Inventor, 3D model, CAD, SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 1.6.2023, 15:05 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)