česky  čs
english  en
Solid Edge I (2136038)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:SE1Approved:14.12.2012
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Solid Edge se Synchronní technologií je hybridní 2D/3D návrhový systém od společnosti Siemens. Solid Edge je základní součástí produktové řady Velocity Series, která pomáhá výrobním organizacím zvýšit tržby při snížení nákladů. Zakomponování Synchronní technologie, výjimečné modelovací jádro Parasolid, procesně zaměřené pracovní postupy, nedostižný komfort práce a rychlost při vytváření technické dokumentace stejně jako integrace řešení pro správu životního cyklu výrobku vám umožní dostat výrobek na trh rychleji než konkurence.

VÝUKA ZAČÍNÁ 3. TÝDEN SEMESTRU.
Structure
Structure of tutorial
1) Základy modelování - tvorba náčrtu a následné operace s náčrtem (vysunutí, rotace, tažení, šablonování).
2) Logické operace se součástmi - změna objemu, tvorba závitových a průchozích otvorů, tvorba vnějších závitů, zaoblení a zkosení hran.
3) Tvorba žeber, zrcadlení prvků, pokročilé možnosti tvorby polí.
4) Tvorba sestavy - vazby součástí, knihovny normalizovaných dílů, řízení vazeb.
5) Tvorba výkresu součásti - nastavení výkresu, vložení pohledů a jejich úprava, kótování, vyplnění rohového razítka.
6) Tvorba výkresu sestavy - vkládání pohledů, tvorba řezů, tvorba kusovníku, vkládání pozic.
7) Animace sestav - vložení pohonů, užití vazeb pro animaci, konfigurace zobrazení.
8) Odvozené součásti - booleovské operace s objemy, tvorba negativu součásti.
9) Volné téma
Literarture
Requirements
Předmět pro začátečníky a mírně pokročilé.
Keywords
Solid Edge, 3D model, CAD, SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)