česky  čs
english  en
Solid Edge II (2136039)
Katedra:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Zkratka:SE2Schválen:14.12.2012
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:*Kredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Solid Edge se Synchronní technologií je hybridní 2D/3D návrhový systém od společnosti Siemens. Solid Edge je základní součástí produktové řady Velocity Series, která pomáhá výrobním organizacím zvýšit tržby při snížení nákladů. Zakomponování Synchronní technologie, výjimečné modelovací jádro Parasolid, procesně zaměřené pracovní postupy, nedostižný komfort práce a rychlost při vytváření technické dokumentace stejně jako integrace řešení pro správu životního cyklu výrobku vám umožní dostat výrobek na trh rychleji než konkurence.

VÝUKA ZAČÍNÁ 3. TÝDEN SEMESTRU.
Osnova
Osnova cvičení
1) Generátor převodů - tvorba ozubených a řemenových převodů a jejich kontrola.
2) Parametrická součást - zavedení parametrů, propojení s modelem.
3) Parametrická sestava - připojení parametrů z tabulky MS Excel, adaptivní součást v sestavě.
4) Skeleton - tvorba skeletonu pro řízení sestavy, řízení sestavy pomocí parametrů.
5) Konstrukce rámů - tvorba jednoduchého a prostorového rámu, úprava profilů, tvorba vlastního profilu.
6) Svařenec - příprava součástí pro obrábění, tvorba svarů, jejich obrábění.
7) Plechová součást - tvorba desek, ohybů a vyříznutí, tvorba rozvinu a tvorba výkresu.
8) Modelování ploch
9) Synchronní technologie - tvorba skici, zamykání rovin, tvorba objemu a jeho úprava, 3D kótování.
Literatura
Požadavky
Znalosti odpovídající předmětu SE1. Tvorba 2D náčrtu, tvorba 3D modelu. Vytváření sestav a práce s nimi. Tvorba výrobních výkresů a výkresů sestav.
Klíčová slova
Solid Edge, 3D model, CAD, SEPS
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)