česky  čs
english  en
Odborná praxe (2136060)
Departments:ústav konstruování a částí strojů (12113)
Abbreviation:OPRApproved:28.03.2013
Valid until: ??Range:40XH
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Konstrukční stáž u spolupracující strojírenské firmy v oddělení konstrukce nebo vývoje. Praktické seznámení s pracovišti, kde probíhají konstrukční a vývojové činnosti. Předpokládá se zpracování úloh ve 3D a 2D. Po vzájemné dohodě posluchače, pracoviště a ústavu lze dobu trvání praxe prodloužit. Možní partneři z průmyslu jsou vybírání z řady dlouhodobě spolupracujících firem.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)