česky  čs
english  en
Senzorické systémy (2141030)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:SENSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Cílem předmětu je seznámení s pokročilými systémy měření různých fyzikálních veličin (teplota, tlak, vlhkost, průtok, rychlost,…). Budou doplněny znalosti o dalších měřených veličinách nad rámec bakalářského předmětu Technická měření. Pozornost bude věnována zejména použití v průmyslové praxi. Probírány budou rovněž možnosti verifikace (validace) údajů ze snímačů na základě zjednodušených matematických modelů (vazba na předměty modelování, identifikace) a slučování signálů ze senzorů (senzor data fusion).
Vyučující
doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Martin Novák Ph.D.
Letní 2021/2022
Osnova
• Teplota – kontaktní snímače
• Teplota – bezkontaktní snímače
• Síla a moment
• Poloha – analogové snímače
• Poloha – digitální snímače (laserové scannery, Lidar,…)
• Otáčky, rychlost, zrychlení
• Tlak a vlhkost
• Průtok
• Výška hladiny
• Průmyslové výstupy senzorů (analogové, digitální sběrnice)
• Validace údajů ze snímačů
• Slučování signálů ze snímačů (Sensor data fusion) I.
• Slučování signálů ze snímačů (Sensor data fusion) II
Literatura
• Clarence W. de Silva Sensor Systems: Fundamentals and Applications, November 22, 2016 by CRC Press, Textbook - 720 Pages - 305 B/W Illustrations , ISBN 9781498716246 - CAT# K25390, https://www.crcpress.com/Sensor-Systems-Fundamentals-and-Applications/Silva/p/book/9781498716246
• Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition Spatial, Mechanical, Thermal, and Radiation Measurement, John G . Webster and Halit Eren, CRC Press 2014, Print ISBN: 978-1-4398-4888-3, eBook ISBN: 978-1-4398-4889-0
• Kalantar-zadeh, Kourosh, Sensors An Introductory Course 2013 by Springer,196p. ISBN 978-1-4614-5052-8
• Ciza Thomas, Sensor Fusion - Foundation and Applications, ISBN 978-953-307-446-7, 238 pages, Publisher: InTech, Chapters published June 13, 201,DOI: 10.5772/680
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)