česky  čs
english  en
Elektronika pro mobilní prostředky (2141067)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:EMOBApproved:17.03.2014
Valid until: ??Range:2P+1L
Semestr:*Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je zaměřen a prohloubení znalosti vlastností a použití elektronických prvků a obvodů pro generováni, úpravu a zpracováni signálů zobrazujících fyzikální veličiny v řídicích a kontrolních leteckých systémech, metody přenosu a vyhodnocení signálu v analogové i číslicové formě.
Teacher's
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc.
Zimní 2018/2019
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc.
Zimní 2017/2018
Structure
1. Polovodičové prvky a jejich aplikace pro snímače fyzikálních veličin
2. Speciální snímače fyzikálních veličin se zaměřením na dopravní techniku
3. Zesilovače signálu, jejich konstrukce, aplikace a omezení
4. Generátory signálů
5. Frekvenčně selektivní obvody, filtrace signálu
6. Přenos signálu po vedení, komunikační sběrnice
7. Obvody s rozloženými parametry, šíření elektromagnetických vln
8. Bezdrátový přenos signálu, kódování a zabezpečení přenosu
9. Číslicové zpracování signálů
10. Převodníky úrovní D/D, A/D, D/A
11. Výroba, distribuce a skladování elektrické energie se zaměřením na dopravní prostředky
12. Metody jištění a monitorování elektrických, řídicích a senzorických systémů
13. Elektromagnetická kompatibilita
Structure of tutorial
1. Vlastnosti polovodičových součástek a snímačů (piezoelektrický, tenzometrický, snímače polohy, akcelerometr)
2. Obvody prvotního zpracování signálu - zesilovače, vlastnosti
3. Generátory periodických harmonických a neharmonických (pulsních) signálů ? vlastnosti, parametry výstupního signálu.
4. Optoelektronické prvky, měření statických a dynamických vlastnosti
5. Měření parametrů přenosových tras, rušení, elektromagnetická kompatibilita
6. Filtrace signálu, analogový filtr, číslicový filtr, vlastnosti
7. Napájecí zdroje - základní parametry
Literarture
Requirements
Pro získání zápočtu musí být student fyzicky přítomen na výuce a musí splnit všechny zadané úlohy v laboratoři. Je-li absence studenta více než 20 %, musí vypracovat v souladu s dodatečnými požadavky úlohu zadanou vyučujícím. Zkouška má písemnou část (test) a ústní (2 otázky losem). Minimální počet bodů potřebný pro úspěšné složení testu je 60 %.

Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)