česky  čs
english  en
Vestavěné systémy (2141075)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:VSSSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+2L
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Základní pojmy z číslicové techniky, architektura mikrořadičů, funkce jednotlivých sybsystémů, procesor, sběrnice, paměti programu/dat, přerušovací systém, integrované periférie, číslicové vstupy/výstupy, čítač/časovač, A/D a D/A převodníky, vnitřní komunikační sběrnice SPI/I2C a připojení periferií, watchdog. Instrukční sada, programování v jazyce assembler/ANSI C. Návrh a ladění programů. Zásady HW a SW návrhu vestavěných systémů.
Vyučující
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Zimní 2023/2024
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Zimní 2022/2023
doc. Ing. Jan Chyský CSc.
Zimní 2021/2022
Osnova
• Úvod do programování mikropočítačů - základní pojmy, číselné soustavy, binární aritmetika
• Vnitřní struktura rodiny I805x
• Jazyk Assember A51 1. část
• Jazyk Assember A51 2. část
• Úvod do jazyka ANCI C
• Paměti mikropočítačů
• Sběrnice, rozhraní pro připojení paralelních sběrnic, signály, adresový dekodér. Přerušovací systém
• Sériová rozhraní, synchronní, asynchronní přenos, RS232, 485, SPI, I2C
• Čítače/časovače, watchdog
• Obvody pro číslicové rozhraní, napěťové, proudové a výkonové přizpůsobení vstup/výstup
• Typy signálů, unifikovaný signál. D/A převodníky
• A/D převodníky
• Datové komunikace. Přenosový kanál. Modem
Osnova cvičení
1. Seznámení s vývojovým kitem C8051F120, zadání semestrální práce
2. Použití jazyka ANSI C pro programování vestavěných systémů
3. Řešení semestrální práce
4. Řešení semestrální práce
5. Řešení semestrální práce, průběžná kontrola
6. Řešení semestrální práce
7. Odevzdání semestrální práce, zápočet
Literatura
• Chyský, J.: Vestavěné systémy I. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní. 2010, ISBN 978-80-01-04629-6.
• Brtník Bohumil, Matoušek David, Programování mikrokontrolérů s jádrem 8051 v jazyce C, BEN - technická literatura 2010, ISBN 978-80-7300-264-0
• Moodle: https://moodle.fs.cvut.cz/course/view.php?id=196
Požadavky
Částečně znalosti mikropočítačové techniky na úrovni předmětu "Mikropočítače a aplikace" bakalářského studia IAT.
Klíčová slova
Vestavěné systémy, mikropočítač, ANSI C
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)