Počítačem podporované měření (2141082)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:PPMApproved:24.03.2015
Valid until: ??Range:2P+0C+1L
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Princip grafického programování, virtuální instrumentace. Čelní panel, blokový diagram, palety nástrojů přístrojů a funkcí. Vytvoření virtuálního přístroje. Datové typy a tok dat. Programové struktury For... While... Case.. Posuvný registr. Pole a clustery. Práce se soubory, formáty dat. Grafické zobrazovače Chart, Graph a Graph XY. Zpracování signálů, filtrace. Programování aplikací se zaměřením na HW prostředky: Univerzální IO PCI karta NI6024, USB6008/9. Systémy pro práci v reálném čase NI cRIO.
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 28.5.2024, 16:11 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)