česky  čs
english  en
Mikroelektronika (2141093)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:27.03.2012
Valid until: ??Range:2P+1L
Semestr:*Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Základní vlastnosti logických obvodů a programovatelných logických systémů, vstupní a výstupní obvody - napěťové a proudové přizpůsobení, D/A a A/D převodníky, kódování, komunikační linky a protokoly, elektronické a optoelektronické součástky pro mikroelektroniku, aplikace mikroprocesorových systémů
Teacher's
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc.
Zimní 2018/2019
Ing. Lukáš Novák Ph.D.
Zimní 2017/2018
Structure
1. Základní typy logických obvodů a jejich vlastnosti. Kombinační logika.
2. Sekvenční logika, asynchronní a synchronní log. obvody, registry, čítače a časovače. Programovatelné logické obvody.
3. Architektura mikroprocesorových systémů, CPU, registry, paměti. Reprezentace čísel v mikroprocesorových systémech, kódování.
4. Vstupní/výstupní obvody mikroprocesoru, napěťové a proudové přizpůsobení signálů. Ochrana proti přepětí, galvanické oddělení, elektromagnetická kompatibilita
5. D/A a A/D převodníky. Proudová smyčka. Komunikační linky (RS232, RS484, RS422, CAN) a protokoly, IrDA přenos signálu.
6. Elektronické a optoelektronické součástky pro mikroelektroniku.
7. Aplikace mikroprocesorových systémů
Structure of tutorial
Kombinační a sekvenční obvody, program. log. obvody - ukázka
Výkonové výstupy elektronických obvodů. Optron, relé, SSR.
Analogové vstupy a výstupy μP systémů
Programovatelné relé, PLD Easy relé, Siemens LOGO
Konverze úrovní, komparátor, tvarování signálu, časovač
Měřící ústředny na bázi PC-lab karet LabView
Literarture
Uhlíř I. a kol., Elektrické obvody a elektronika
Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství
Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství
Crecraft D.I., Gorham D.A., Sparkes J.J., Electronics, London 1993
Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996
Requirements
Aktivní účast na cvičeních, zpracování laboratorních úloh, úspěšné absolvování dvou testů.
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)