česky  čs
english  en
Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku (2142027)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:06.06.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+0C+1L
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět je zaměřen a prohloubení znalosti vlastností a použití elektronických prvků a obvodů pro generování, úpravu a zpracováni signálů zobrazujících fyzikální veličiny v řídicích a kontrolních systémech, metody přenosu a vyhodnocení signálu v analogové i číslicové formě.
Vyučující
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc.
Letní 2021/2022
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc.
Letní 2020/2021
Osnova
1. Polovodičové prvky a jejich aplikace pro snímače fyzikálních veličin
2. Speciální snímače fyzikálních veličin se zaměřením na mechanické veličiny
3. Zesilovače signálu, jejich konstrukce, aplikace a omezení
4. Generátory signálů
5. Frekvenčně selektivní obvody, filtrace signálu
6. Přenos signálu po vedení, komunikační sběrnice
7. Obvody s rozloženými parametry, šíření elektromagnetických vln
8. Bezdrátový přenos signálu, kódování a zabezpečení přenosu
9. Číslicové zpracování signálů
10. Převodníky úrovní D/D, A/D, D/A
11. Akumulace elektrické energie, galvanické články
12. Metody jištění a monitorování elektrických, řídicích a senzorických systémů
13. Elektromagnetická kompatibilita
Osnova cvičení
1. Vlastnosti polovodičových součástek a snímačů (piezoelektrický, tenzometrický, snímače polohy, akcelerometr)
2. Obvody prvotního zpracování signálu - zesilovače, vlastnosti
3. Generátory periodických harmonických a neharmonických (pulsních) signálů, vlastnosti, parametry výstupního signálu.
4. Optoelektronické prvky, měření statických a dynamických vlastnosti
5. Měření parametrů přenosových tras, rušení, elektromagnetická kompatibilita
6. Filtrace signálu, analogový filtr, číslicový filtr, vlastnosti
7. Napájecí zdroje - základní parametry

Literatura
Novák L., Papežová S., Uhlíř I., Elektronické prvky a obvody ve strojírenství, ČVUT
Chyský J., Novák J., Novák L., Elektronické aplikace ve strojírenství, ČVUT
Papežová S., Elektronika pro letecké specializace, ČVUT, 1996
Požadavky
Pro získání zápočtu musí být student fyzicky přítomen na výuce a musí splnit všechny zadané úlohy v laboratoři. Je-li absence studenta více než 10 %, musí vypracovat v souladu s dodatečnými požadavky úlohu zadanou vyučujícím. Zkouška má písemnou část (test) a ústní (2 otázky losem). Minimální počet bodů potřebný pro úspěšné složení testu je 60 %.
Klíčová slova
speciální polovodičové prvky, zesilovače, filtry, generátory periodických signálů, elektromagnetická kompatibilita
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)