česky  čs
english  en
Bezpečnost práce v elektrotechnice (2143006)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:BPESchválen:12.10.2015
Platí do: ??Rozsah:0P+0C+0L
Semestr:*Kredity:0
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Absolvování školení a složení testu podle vyhl. 50 (vyhláška číslo 50/1978 Sb. vydaná Českým úřadem bezpečnosti práce a Českým báňským úřadem dne 19. května 1978, podle paragrafu 4, "Osoba poučená"). Absolvování tohoto předmětu je předpokladem k účasti na laboratotní výuce v laboratořích, kde se používají zařízení napájené elektrickým proudem.
Osnova
Školení v předepsaném rozsahu:

Absolvent předmětu (student) získá oprávnění pro práci na el. zařízeních dle §4 osoba poučená tj.
Organizací je v rozsahu své činnosti seznámen s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, proškolen v této činnosti, upozorněn na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámen s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

Pracovníci dle §4 budou v rozsahu svých činností (laboratorní cvičení, projekty, bakalářské a diplomové práce) oprávněni:
1. Pracovat na el. zařízení nízkého napětí bez napětí
2. Obsluhovat zařízení pod napětím
3. V blízkosti částí pod napětím smějí pracovat pod dozorem; na částech pod napětím pracovat nesmějí.

Obsah předmětu:
1. Krizové situace v souvislosti s el. proudem a jejich řešení
2. Obsluha a práce na el. zařízení
3. Technické prostředky ochrany před úrazem el. proudem a poškozením zařízení
a. Sítě a rozvod el. energie TN-C, TN-S
b. Účel a provedení jištění
c. Základní ochrana a ochrany při poruše
d. Ochrana automatickým odpojením
e. Ochrany doplňkové
4. První pomoc při úrazu el. proudem
5. Požár na elektrickém zařízení
6. Proškolení v souvislosti s místními podmínkami na FS

Protokolární přezkoušení:
1. První pomoc při úrazech elektrickým proudem
2. Základní provedení ochran
3. Oprávnění pracovníků
4. Místní podmínky


Osnova cvičení
Písemný test a orientační ústní přezkoušení.
Literatura
Vyhláška číslo 50/1978 Sb. vydaná Českým úřadem bezpečnosti práce a Českým báňským úřadem dne 19. května 1978
Požadavky
Platnost získaného osvědčení je 3 roky od absolvování přezkoušení
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)