česky  čs
english  en
Konstrukce malých robotů (2145003)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:14.01.2020
Valid until: ??Range:0P+0C+2L
Semestr:Credits:2
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Prakticky zaměřený předmět s aplikací poznatků z oblasti mechaniky, řízení, měření, algoritmů a programování mikroprocesorů, případně hradlových polí. Cílem je sestavení malého autonomního robota.

web.: http://control.fs.cvut.cz/en/srd
Structure
Základy mechanického návrhu robota
Základy 3D modelování
Modelování s ohledem na 3D tisk dílů
Serva, funkce a využití
Základy programování Arduina
Sestavení robota a testování pohybů
Structure of tutorial
individuální program podle zvoleného projektu
Literarture
Requirements
Základní znalosti mechaniky, elektrotechniky, snímačů a programování.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)