česky  čs
english  en
Kurz indonéštiny pro výměnné výjezdy (2146060)
Departments:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Abbreviation:Approved:05.01.2011
Valid until: ??Range:0P+2C
Semestr:*Credits:2
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Základy indonéštiny jako příprava pro výměnné studijní pobyty v Indonésii.
Structure
Gramatika: stavba jazyka, výslovnost, slovosled, základní rysy indonéské morfologie, věta jmenná a slovesná, zájmena, číslovky, slovesa základní,
slovesa přechodná a nepřechodná, kausativa, rozkazovací způsob, trpný rod, odvozování substantiv.
Odborná terminologie: názvy matematických operací, přejímání odborných slov, názvy a popisy konstrukčních prvků, strojů a technologických postupů.
Structure of tutorial
Konverzační okruhy: pozdravy, dotazy na cestu, udávání času a data, nákupy, u lékaře, osobní údaje a rodina, kultura, sport zábava, přednes odborného textu, odborná diskuze, základy indonéské kultury a dějin.
Literarture
Z. Dubovská - Indonéština
Requirements
Zájem o jednoroční studium v rámci výměnných pobytů na Institut Technology Bandung
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)