česky  čs
english  en
Kurz technické indonéštiny I. (2146061)
Katedra:ústav přístrojové a řídící techniky (12110)
Zkratka:Schválen:05.01.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2C
Semestr:ZKredity:2
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Druhý díl kurzu 214 6060 pokračování, zejména konversace
Osnova
Gramatika: stavba jazyka, výslovnost, slovosled, základní rysy indonéské morfologie, věta jmenná a slovesná, zájmena, číslovky, slovesa základní.
Konverzační okruhy: pozdravy, dotazy na cestu, udávání času a data, nákupy, u lékaře, osobní údaje a rodina, kultura, sport zábava.
Odborná terminologie: názvy matematických operací, přejímání odborných slov.
Osnova cvičení
Konverzační okruhy: pozdravy, dotazy na cestu, udávání času a data, nákupy, u lékaře, osobní údaje a rodina, kultura, sport zábava.
Literatura
Požadavky
Aktuální příprava jeden až dva semestry studia na Institut Technology Bandung.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)