Jaderné reaktory a parní generátory (2151006)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:11.06.2003
Valid until: ??Range:3P+1C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Problematika dosažení kritičnosti reaktoru a principy řízení reaktivity. Paliva, moderátory a konstrukční materiály jaderných energetických reaktorů. Hlavní konstrukční charakteristiky reaktorů, kinetika reaktorů, reaktorové záření. Pokročilé reaktory a parogenerátory.
Structure
Problematika dosažení kritičnosti reaktoru a principy řízení reaktivity. Paliva, moderátory a konstrukční materiály jaderných energetických reaktorů. Hlavní konstrukční charakteristiky reaktorů, kinetika reaktorů, reaktorové záření. Pokročilé reaktory a parogenerátory.
Structure of tutorial
? 1. týden - fyzikální funkce jaderného reaktoru
? 2. týden - základy fyzikálního výpočtu jaderného reaktoru
? 3. týden - vývin tepla v jaderném energetickém reaktoru
? 4. týden - materiály energetických reaktorů
? 5. týden - regulace energetických jaderných reaktorů
? 6. týden - základní typy energetických jaderných reaktorů
? 7. týden - tepelné cykly jaderných elektráren
? 8. týden - chování jaderného energetického bloku při změně zatížení
? 9. týden - ostatní technologická zařízení
? 10. týden - projektování jaderných elektráren
? 11. týden - bezpečnost jaderných elektráren
? 12. týden - PSA
? 13. týden - ekonomika jaderných elektráren
Literarture
Nuclear Engineering - Theory and Technology of Commercial Nuclear Power, Knief, R.A., Taylor and Francis, 1980
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 20.6.2024, 23:55 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)