česky  čs
english  en
Jaderná energetika (2151078)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:07.06.2002
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:8Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Fyzikální základy jaderné energie. Vývin a odvod tepla z aktivní zóny. Základní materiály jaderných reaktorů. Základní typy jaderných reaktorů. Přehled perspektivních typů jaderných reaktorů. Palivový cyklus jaderné energetiky. Reaktorové záření, jeho detekce a kvantifikace, určení dávek záření. Problematika jaderné bezpečnosti a její technické zajištění.
Structure
Obsah
Úvod do jaderné energetiky
Základy jaderné fyziky
Štěpná řetězová reakce
Bilance neutronů v reaktoru s moderátorem
Kritičnost reaktoru
Štěpná řetězová reakce a její kinetika
Vývin tepla v reaktoru
Odvod tepla z reaktoru
Provoz a řízení reaktoru
Materiály aktivní zóny jaderných reaktorů
Základní typy současných energetických reaktorů
Palivový cyklus
Bezpečnost jaderných reaktorů
Perspektivní typy energetických reaktorů
Reaktorové radioaktivní odpady
Jaderná energetika a životní prostředí
Jaderná fúze
Structure of tutorial
Literarture
Klik F., Daliba J.: Jaderná energetika. ČVUT v Praze. 2002
slaidy z přednášek stažitelné v pdf formě na stránkách ústavu.
Requirements
Znalosti základů jaderné fyziky.
Keywords
štěpná řetězová reakce, kritičnost reaktoru, jaderný reaktor, aktivní zona, jaderná bezpečnost, palivový cyklus
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)