Decentralizované systémy II. (2151131)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:DS2Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět navazuje na Decentralizované systémy I s částmi Technologie a Projektování a dpoplňuje je o:Část Ekonomika DS
• Trh s energiemi. Nákup energií pro spotřebitele.
• Stávající a nové obchodní modely v energetice – důsledky pro DS.
• Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení.
• Prováděcí dokumentace – basic a detail design.
• Legislativní aspekty návrhu decentralizovaných energetických zdrojů.
• Studie proveditelnosti v decentralizované energetice.
• Praktické aspekty provozu technologií pro decentralizovanou energetiku – ČVUT UCEEB.
• Úloha ESCO společností v energetice, energy contracting a energy performance contracting.
• Zákon o hospodaření energií. Energetický audit, energetický posudek, ecodesign, energetické štítkování.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Pehnt M., Cames M., Fischer C., Praetorius B., Schneider L., Schumacher K., Voß JP.: Micro cogeneration: towards decentralized energy systems. Springer Science & Business Media; 2006.
Yan, J. (Editor): Handbook of Clean Energy Systems, 6 Volume Set, ISBN: 978-1-118-38858-7, Wiley, June 2015 - Volume 4: Intelligent Energy Systems
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 25.2.2020, 19:49 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)