česky  čs
english  en
Ekologie energetických zařízení (2151136)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:EEZApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět je strukturován do následujících tematických bloků:
• Stručné seznámení s funkčním legislativním základem ekologie energetických zařízení a jeho aplikací na skutečná
zařízení; česká legislativa, směrnice EU, dokumenty BAT.
• Základní a pokročilé techniky omezování produkce znečišťujících látek do prostředí. V základním schématu jsou
zahrnuty CO, NOx, SO2 a tuhé znečišťující látky.
• Plynné uhlovodíky a polychlorované látky typu PCDD/F a PCB, sloučeniny chlóru a fluoru.
• Emise těžkých kovů, zejména Hg.
• Redukce emisí CO2- technologie Carbon Capture and Storage (CCS).Cvičení z předmětu mají dvě části – první je seznámení s technikami a principy odběru a analýzy vzorků spalin pro
stanovení koncentrací znečišťujících látek, včetně výpočtových příkladů. Druhá část je laboratorní cvičení, kde jsou
studenti s těmito technikami seznámeni v praxi.
Structure
Structure of tutorial
Literarture
Vejvoda, Machač, Buryan: Čištění odpadních plynů, VŠCHT PrahaPrezentace přednášek předmětu ve formě PDF
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)