Zdroje energie (2151145)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:ZESchválen:29.06.2022
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět podává přehled o různých zdrojích energie, které jsou obecně lidstvu k dispozici (se specifikem ČR) a probírá dostupné potenciály, způsoby a možnosti jejich využití, a to s důrazem na obnovitelné a alternativní zdroje energie.
Osnova
Energetická bilance ČR, zásoby energetických surovin
Plynná a kapalná paliva v ČR, distribuční soustava plynu, syntetické plyny
OZE v kontextu energetického mixu ČR
Vodní energie
Větrná energie
Solární energie – teplo
Solární energie – elektřina
Koncentrační solární zdroje
Geotermální energie
Energie z biomasy – spalování
Energie z biomasy – zplyňování a pyrolýza
Kapalná a plynná paliva z biomasy
Energetické využití odpadu
Literatura
Bent Sørensen: Renewable Energy, 4th Edition
Kaltschmitt, Hartmann: Energie aus Biomasse
Studijní podklady v elektronické formě dostupné na: www.moodle.cvut.cz
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 18.7.2024, 20:00 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)