Chladicí technika a tepelná čerpadla (2151162)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:03.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Úvod do sorpčních oběhů, proudových a plynových. Hlavní části chladicích zařízení a jejich tepelně technické charakteristiky. Regulace přívodu chladiva do výparníku. Charakteristika chladicího zařízení jako energetického celku. Využívání odpadních tepel u chladicích zařízení a kompresorů. Tepelná čerpadla a jejich použití v otopném systému a v ohřevu teplé vody. Vliv vnějších podmínek na činnost tepelných čerpadel.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 4.8.2020, 22:30 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)