česky  čs
english  en
Energetický audit a úspory energie (2151704)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:EAUEApproved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:Credits:3
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Úspory energie jako fenomén racionálního nakládání s energií.
Energetický audit – nástroj standardního postupu pro racionální hospodaření s energií.



Cvičení z předmětu jsou zaměřena na metodiku při zpracování vlastního zadaného projektu na úspory energie.
Projekt je předmětem kontroly a následně ověření studijních výsledků.
Structure
Úspory energie jako fenomén racionálního nakládání s energií.
Energetický audit – nástroj standardního postupu pro racionální hospodaření s energií.



Cvičení z předmětu jsou zaměřena na metodiku při zpracování vlastního zadaného projektu na úspory energie.
Projekt je předmětem kontroly a následně ověření studijních výsledků.
Literarture
Metodický standardní postup zpracování energetického auditu.
Prezentace postupu pro průmyslový podnik.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)