Energetický audit a úspory energie (2151704)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:EAUESchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Úspory energie jako fenomén racionálního nakládání s energií.
Energetický audit – nástroj standardního postupu pro racionální hospodaření s energií.Cvičení z předmětu jsou zaměřena na metodiku při zpracování vlastního zadaného projektu na úspory energie.
Projekt je předmětem kontroly a následně ověření studijních výsledků.
Osnova
Úspory energie jako fenomén racionálního nakládání s energií.
Energetický audit – nástroj standardního postupu pro racionální hospodaření s energií.Cvičení z předmětu jsou zaměřena na metodiku při zpracování vlastního zadaného projektu na úspory energie.
Projekt je předmětem kontroly a následně ověření studijních výsledků.
Literatura
Metodický standardní postup zpracování energetického auditu.
Prezentace postupu pro průmyslový podnik.
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 23.6.2024, 9:45 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)