česky  čs
english  en
Technologie ochrany ovzduší (2152046)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:21.03.2018
Platí do: ??Rozsah:2P+0C
Semestr:Kredity:2
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Legislativní rámec ochrany ovzduší, zákon o ochraně ovzduší, emisní limity, evropské směrnice LCP a MCP. Charakteristika hlavních znečišťujících látek. Mechanismy vzniku hlavních znečišťujících látek při termochemické konverzi paliva. Metody omezování vzniku znečišťujících látek a způsoby čištění odpadních plynů před vstupem do ovzduší.
Osnova
Literatura
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)