CFD pro tepelnou techniku I (2152050)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:CFD1Approved:21.03.2016
Valid until: ??Range:1P+2C
Semestr:Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Základní kurz CFD technik zaměřený na řešení jednoduchých problémů s užitím CFD kódu ANSYS Fluent. Výuka se zaměřuje na oblast tepelných procesů (modely turbulence, přenos tepla, jedno- a vícefázové proudění, míšení apod.).
Teacher's
doc. Ing. Pavel Zácha Ph.D.
Letní 2023/2024
doc. Ing. Pavel Zácha Ph.D.
Letní 2022/2023
doc. Ing. Pavel Zácha Ph.D.
Letní 2021/2022
Structure
Literarture
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 21.6.2024, 1:15 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)