česky  čs
english  en
Turbokompresory a ventilátory (2152062)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Předmět má za úkol seznáit studenty se základními principy funkce turbokompresorů a ventilátorů, jejich konstrukcí a použitím. Důraz je kladen zejména na schopnost kvalifikovaného přístupu k projektování a provozování systémů využívajících těchto strojů.
Osnova
? 1. týden - Úvod, účel a oblasti použití turbokompresorů a ventilátorů (dále TK a V)
? 2. týden - Koncepce stupně TK a V, geometr., aerodyn. a termodyn. parametry
? 3. týden - Základní rovnice proudění a jejich zjednodušení pro TK a V
? 4. týden - Charakteristika proudění v jedntlivých elementech stupně TK a V.
? 5. týden - Hlavní problémy proudění v TK a V, jejich řešení
? 6. týden - Charakteristika stupně TK a V, rozměrové, bezrozměrné parametry
? 7. týden - Výpočtové a měřicí metody pro určení charakteristiky stupně TK a V
? 8. týden - Typy TK aV (základní + speciální), jejich vlastnosti
? 9. týden - Návrh typu a geometrie TK a V
? 10. týden - Regulace TK a V, spolupráce sespotřebičem
? 11. týden - Konstrukce ventilátorů
? 12. týden - Konstrukce turbokompresorů
? 13. týden - Provoz a zkoušení TK a V
Osnova cvičení
? 1. týden - Úvod, účel a oblasti použití turbokompresorů a ventilátorů (dále TK a V)
? 2. týden - Koncepce stupně TK a V, geometr., aerodyn. a termodyn. parametry
? 3. týden - Základní rovnice proudění a jejich zjednodušení pro TK a V
? 4. týden - Charakteristika proudění v jedntlivých elementech stupně TK a V.
? 5. týden - Hlavní problémy proudění v TK a V, jejich řešení
? 6. týden - Charakteristika stupně TK a V, rozměrové, bezrozměrné parametry
? 7. týden - Výpočtové a měřicí metody pro určení charakteristiky stupně TK a V
? 8. týden - Typy TK aV (základní + speciální), jejich vlastnosti
? 9. týden - Návrh typu a geometrie TK a V
? 10. týden - Regulace TK a V, spolupráce sespotřebičem
? 11. týden - Konstrukce ventilátorů
? 12. týden - Konstrukce turbokompresorů
? 13. týden - Provoz a zkoušení TK a V
Literatura
? Václav Sýkora - Ventilátory (Skriptum ČVUT, 1985)
? Šmid, Svoboda, Sýkora - Atlas turbokompresorů (Skriptum ČVUT, 1985)
? Aktuální prospektový materiál, výňatky z publikací - kopie předávané během výuky studentům
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)