česky  čs
english  en
Měření v oboru (2152064)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:02.05.2011
Platí do: ??Rozsah:0P+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Experimentální úlohy spadající do oboru kompresorů, chladicích zařízení, tepelných izolací, kryogenních zařízení a hydraulických strojů. Posluchači se rovněž zúčastňují měření na externích zkušebnách v praxi.

Osnova
? Ověřování snímačů tlaku a teploty
? Charakteristika jednostupňového vzduchového kompresoru (pístový / ROOTS)
? Charakteristika šroubového kompresoru se vstřikem oleje
? Dvoustupňový vzduchový pístový kompresor, vliv netěsnosti ventilů na provoz, diagnostika
? Měření chladicího výkonu jednostupňového chladicího zařízení
? Měření součinitele přestupu tepla při varu dusíku
? Měření součinitele tepelné vodivosti stacionární/ nestacionární metodou
? Provozní měření tepelných ztrát izolovaného potrubí
? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů I
? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů II
? Charakteristika odstředivého čerpadla
? Měření místních ztrát svalků v plastovém potrubí
? Kavitace v hydraulickém systému
Osnova cvičení
? Ověřování snímačů tlaku a teploty
? Charakteristika jednostupňového vzduchového kompresoru (pístový / ROOTS)
? Charakteristika šroubového kompresoru se vstřikem oleje
? Dvoustupňový vzduchový pístový kompresor, vliv netěsnosti ventilů na provoz, diagnostika
? Měření chladicího výkonu jednostupňového chladicího zařízení
? Měření součinitele přestupu tepla při varu dusíku
? Měření součinitele tepelné vodivosti stacionární/ nestacionární metodou
? Provozní měření tepelných ztrát izolovaného potrubí
? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů I
? Měření chladicího výkonu chladivových kompresorů II
? Charakteristika odstředivého čerpadla
? Měření místních ztrát svalků v plastovém potrubí
? Kavitace v hydraulickém systému
Literatura
? Výklad v úvodu cvičení, jinak relevantní partie z dříve absolvovaných předmětů v oboru
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)