česky  čs
english  en
Společenské aspekty energetiky (2152085)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:31.05.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:3
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Cílem předmětu je rozšířit povědomí o energetice v kontextu civilizačních problémů a výzev. V detailu jsou diskutovány oblasti legislativy EU i ČR, technicko-ekonomické aspekty energetických politik a vybrané problémy ochrany životních prostředí (např. změna klimatu).
Structure
Diskutovaná témata:
1) Světové problémy lidstva s důrazem na energetický kontext a výsledky jejich řešení.
2) Význam a potenciál obnovitelných zdrojů.
3) Energetické zdroje z pohledu ekonomie.
4) Význam energetiky pro udržení stability hospodářského a společenského rozvoje státu.
5) Energetická politika a společnost.
6) Politika úspor energie.
7) Růst populace, životní úrovně a rozvoj společnosti ve vazbě na dostupnost energie.
8) Energetické aspekty trvale udržitelného rozvoje společnosti.
9) Energetické krize.
10) Evropská energetická charta o otevřený trh EU.
11) Kjotský protokol a globální změna klimatu.
12) Energetická politika a strategie ČR.
13) Metody IRP, LCP a DSM.
Literarture
Podklady přednášejícího.
Requirements
aktivní účast na cvičeních, samostudium dle doporučení vyučujícího, zpracování samostatné práce
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)