česky  čs
english  en
FLUENT (2156024)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:07.01.2013
Valid until: ??Range:1+2
Semestr:*Credits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Numerické modelování proudění, přenosu tepla a hmoty komerčním programem FLUENT. Modely turbulence, spalování, radiace, fázové změny a vícefázové toky.
Structure
Numerické modelování proudění, přenosu tepla a hmoty komerčním programem FLUENT. Modely turbulence, spalování, radiace, fázové změny a vícefázové toky.
Cvičení zaměřena na tvorbu sítě, řešení praktických příkladů a grafické zpracování výsledků (post-processing).
Structure of tutorial
Literarture
Requirements
Keywords
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)