FLUENT (2156024)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:07.01.2013
Platí do: ??Rozsah:1+2
Semestr:*Kredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Numerické modelování proudění, přenosu tepla a hmoty komerčním programem FLUENT. Modely turbulence, spalování, radiace, fázové změny a vícefázové toky.
Osnova
Numerické modelování proudění, přenosu tepla a hmoty komerčním programem FLUENT. Modely turbulence, spalování, radiace, fázové změny a vícefázové toky.
Cvičení zaměřena na tvorbu sítě, řešení praktických příkladů a grafické zpracování výsledků (post-processing).
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.9.2019, 16:38 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)