česky  čs
english  en
Přenos tepla a vlhkosti v technice prostředí (2161051)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:28.04.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Aplikace poznatků o přenosu tepla a hmoty na jevy v technice prostředí. Nástroje k řešení úloh spojených s se sdílením tepla a přenosem vlhkosti.
Teacher's
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2021/2022
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2020/2021
Structure
Transportní rovnice, mezní vrstva, přenos tepla vedením, prouděním a zářením, přenos vlhkosti, základy stavební fyziky, výměníky tepla.

Structure of tutorial
Vedení a prostup tepla složenou konstrukcí, přirozená a nucená konvekce, tepelná radiace, přenos vlhkosti, výměníky tepla.
Literarture
Hemzal K.: Přenosové jevy v technice prostředí. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005. ISBN 80-01-02924-7
Requirements
Základy mechaniky tekutin a sdílení tepla.
Keywords
přenos tepla, přenos vlhkosti, technika prostředí
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)