česky  čs
english  en
Aerodynamika větrání (2161083)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:01.08.2011
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:*Credits:4
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Aplikace poznatků z mechaniky tekutin v technice prostředí. Nástroje k řešení úloh spojených s prouděním vzduchu v prostoru a potrubím.
Teacher's
Ing. Martin Barták Ph.D.
Letní 2019/2020
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2019/2020
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2018/2019
Ing. Martin Barták Ph.D.
Zimní 2017/2018
Structure
Proudění nestlačitelné tekutiny, kinematika a deformace částice tekutiny, potenciální proudění, Eulerovy rovnice, Bernoulliova rovnice, Navierovy-Stokesovy rovnice, turbulence, Reynoldsovy rovnice, proudění ve větraném prostoru, experimentální metody.
Structure of tutorial
Statický tlak v budově, proudění vzduchu potrubím, střední rychlosti, potenciální proudění, odsávání od průmyslových van, proudění v mezní vrstvě, volný proud, stěnový proud.
Literarture
Hemzal, K. Aerodynamika větrání. Praha: ČVUT v Praze, 2001. ISBN 80-01-02398-2.
Requirements
Základy mechaniky tekutin.
Keywords
proudění nestlačitelné tekutiny, proudění vzduchu, větrání
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)