česky  čs
english  en
Vytápění (2162113)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:VYTApproved:10.06.2019
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:1Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Rozšíření znalostí z oboru vytápění obytných a průmyslových budov. Navrhování konvekčních i sálavých otopných soustav.
Teacher's
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2023/2024
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2022/2023
prof. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
Výpočet tepelných ztrát budov podle EN, potřeby tepla a paliva. Navrhování a výpočet souproudých a protiproudých dvoutrubkových otopných soustav a jednotrubkových otopných soustav. Hydraulika otopných soustav s vazbou na různé řízení oběhových čerpadel. Malé zdroje tepla. Elektrické vytápění.
Structure of tutorial
Procvičení témat: Výpočet tepelných ztrát budov podle EN, potřeby tepla a paliva. Navrhování a výpočet souproudých a protiproudech dvoutrubkových otopných soustav a jednotrubkových otopných soustav. Hydraulika otopných soustav s vazbou na různé řízení oběhových čerpadel. Malé zdroje tepla. Elektrické vytápění.
Literarture
Bašta, J., Kabele, K.: Otopné soustavy teplovodní – sešit projektanta. Třetí přepracované vydání. STP 2008, ISBN 978-80-02-02064-6, 96 s.
Bašta, J.: Otopné plochy – otopná tělesa. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2016. – 204 s. – ISBN 978-80-01-05943-2.
Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. - 252 s., 209 obr., ISBN 80-01-02808-9.
Requirements
Výpočet otopného příkonu a spotřeby tepla. Výpočet tepelných ztrát budov. Teoretická spotřeba tepla a skutečná spotřeba tepla. Teplovodní otopné soustavy konvekční. Otopná tělesa. Zdroje tepla lokálního ústředního a etážového vytápění. Pojistné a zabezpečovací zařízení. Komíny. Elektrické vytápění.
Keywords
vytápění, hydraulika
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)