česky  čs
english  en
Bakalářský projekt (2162299)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:BPRApproved:08.04.2022
Valid until: ??Range:0P+4C+0L
Semestr:Credits:5
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
je závěrečná samostatná práce prověřující schopnost samostatného logického technického myšlení, orientace v problému, práce s technickými materiály a aplikace nabytých teoretických znalostí studentů.
Structure
Určuje vedoucí práce dle tématu
Structure of tutorial
Určuje vedoucí práce dle tématu
Literarture
Určuje vedoucí práce dle tématu
Requirements
Určuje vedoucí bakalářské práce dle tématu
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)