česky  čs
english  en
Experimentální metody I. (2162569)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:EXM I.Approved:10.06.2019
Valid until: ??Range:1P+3L
Semestr:1Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Rozvinutí znalostí a dovedností z experimentální techniky v oboru technika prostředí
Teacher's
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2023/2024
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2022/2023
Ing. Miroslav Kučera Ph.D.
Zimní 2021/2022
Structure
Aplikace znalostí a dovedností z experimentální techniky a metodiky měření veličin vyskytujících se v oboru technika prostředí na komplexní měřicí úlohy. Při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních za souběžného měření širokého spektra veličin je osvojována aplikace elektroniky a výpočetní techniky v měřicím procesu.
Structure of tutorial
Aplikace znalostí a dovedností z experimentální techniky a metodiky měření veličin vyskytujících se v oboru technika prostředí na komplexní měřicí úlohy. Při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních za souběžného měření širokého spektra veličin je osvojována aplikace elektroniky a výpočetní techniky v měřicím procesu.
Literarture
Matuška, T. Experimentální metody v technice prostředí. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2005. 200 s. ISBN 80-01-03291- 4.
Requirements
Znalost základních měřicích technik
Keywords
Měření, experimentální technika, technika prostředí, vytápění, větrání, klimatizace, hluk, ochrana ovzduší
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)