česky  čs
english  en
Experimentální metody 1 (2162700)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:24.03.2010
Valid until: ??Range:0P+4L
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Úvod do studia experimentální techniky v oboru technika prostředí
Structure
Základy metodiky měření veličin v oboru technika prostředí. Teorie měření těchto veličin. Praktické úlohy zahrnují aplikace měřicích metod při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních používaných v oborech vytápění, větrání, klimatizace, omezování hluku, alternativní zdroje energie a ochrana ovzduší (např. měření průtoku vzduchu, otopného tělesa, hluku).
Structure of tutorial
Základy metodiky měření veličin v oboru technika prostředí. Teorie měření těchto veličin. Praktické úlohy zahrnují aplikace měřicích metod při experimentech a měřeních na strojích a zařízeních používaných v oborech vytápění, větrání, klimatizace, omezování hluku, alternativní zdroje energie a ochrana ovzduší (např. měření průtoku vzduchu, otopného tělesa, hluku).
Literarture
Matuška, T. a kol.: Experimentální metody v technice prostředí, Nakladatelství ČVUT, Praha 2005
Requirements
Znalost základních měřicích technik
Keywords
Měření, experimentální technika, technika prostředí, vytápění, větrání, klimatizace, hluk
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)