česky  čs
english  en
Projekt IB I. (2163033)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:23.04.2009
Valid until: ??Range:0P+4C
Semestr:*Credits:6
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Projektování větracích a klimatizačních zařízení včetně čištění plynů a snižování hluku. Projektování vytápěcích zařízení, rozvodů tepla a systémů pro využívání alternativních zdrojů energie.
Structure
Návrh, dimenzování a projekt vytápěcích a klimatizačních zařízení. Práce s odbornou literaturou. Uplatňování výpočtových metod a progresivních technologických řešení.
Structure of tutorial
Návrh, dimenzování a projekt vytápěcích a klimatizačních zařízení. Práce s odbornou literaturou. Uplatňování výpočtových metod a progresivních technologických řešení.
Literarture
[1] Chyský, J., Hemzal, K.: Větrání a klimatizace. Brno: Bolit - Bpress, 1993. 560 s. ISBN 80 - 901574-0-8.
[2] Bašta, J., Kabele, K.: Otopné soustavy teplovodní - sešit projektanta. STP 1998, ISBN 80-02-01254-2, -77 s.
Requirements
Návrh, dimenzování a projekt vytápěcích a klimatizačních zařízení. Práce s odbornou literaturou. Uplatňování výpočtových metod a progresivních technologických řešení.
Keywords
Vytápění, vzduchotechnika, ochrana ovzduší, obnovitelné zdroje energie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)