česky  čs
english  en
Hydraulika otopných soustav (2166010)
Katedra:ústav techniky prostředí (12116)
Zkratka:Schválen:02.04.2008
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:ZKredity:3
Zakončení:ZJazyk výuky:CS
Anotace
Teoretické a praktické základy hydraulického chování otopných soustav.
Osnova
Hydraulická zapojení regulačních ventilů. Hydraulická zapojení okruhů a dimenzování směšovacích armatur. Hydraulické chování tlakového, beztlakového a termohydraulického rozdělovače, hydraulického věnce a hydraulické centrály v soustavě.
Osnova cvičení
Procvičení témat: Hydraulická zapojení regulačních ventilů. Hydraulická zapojení a dimenzování směšovacích armatur. Hydraulické chování tlakového, beztlakového a termohydraulického rozdělovače v soustavě.
Literatura
1. Ross, H.: Hydraulik der Wasserheizung. R. Oldenbourg Verlag, Wien 1995
2. Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. - 252 s., 209 obr., ISBN 80-01-02808-9.
Požadavky
Znalost témat: Hydraulická zapojení regulačních ventilů. Hydraulická zapojení a dimenzování směšovacích armatur. Hydraulické chování tlakového, beztlakového a termohydraulického rozdělovače v soustavě.
Klíčová slova
vytápění, hydraulika otopných soustav
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)