Hydraulika otopných soustav (2166010)
Departments:ústav techniky prostředí (12116)
Abbreviation:Approved:02.04.2008
Valid until: ??Range:2P+1C
Semestr:ZCredits:3
Completion:ZLanguage:CS
Annotation
Teoretické a praktické základy hydraulického chování otopných soustav.
Structure
Hydraulická zapojení regulačních ventilů. Hydraulická zapojení okruhů a dimenzování směšovacích armatur. Hydraulické chování tlakového, beztlakového a termohydraulického rozdělovače, hydraulického věnce a hydraulické centrály v soustavě.
Structure of tutorial
Procvičení témat: Hydraulická zapojení regulačních ventilů. Hydraulická zapojení a dimenzování směšovacích armatur. Hydraulické chování tlakového, beztlakového a termohydraulického rozdělovače v soustavě.
Literarture
1. Ross, H.: Hydraulik der Wasserheizung. R. Oldenbourg Verlag, Wien 1995
2. Bašta, J.: Hydraulika a řízení otopných soustav. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2003. - 252 s., 209 obr., ISBN 80-01-02808-9.
Requirements
Znalost témat: Hydraulická zapojení regulačních ventilů. Hydraulická zapojení a dimenzování směšovacích armatur. Hydraulické chování tlakového, beztlakového a termohydraulického rozdělovače v soustavě.
Keywords
vytápění, hydraulika otopných soustav
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.7.2024, 1:25 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)