česky  čs
english  en
Technika stlačeného vzduchu (2171019)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2P+1C
Semestr:9Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Vybrané partie z mechaniky tekutin, výroba stlačeného vzduchu (oblasti použití různých typů kompresorů), kompresorové stanice (projektování, provoz), rozvod,úprava kvality a užití stlačeného vzduchu. Ekonomické a ekologické aspekty výroby, rozvodu a užití stlačeného vzduchu.
Osnova
Literatura
Liška,A., Novák,P.: Technika stlačeného vzduchu (skripta Praha 1996) Liška,A., Novák,P.: Technika stlačeného vzduchu (tech. příručka, ČVUT Praha 1999)
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)