Projektování chladicích zařízení (2171070)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:09.06.2003
Platí do: ??Rozsah:2+1
Semestr:10Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Metodika projektování. Určení potřeby chladu a typu chladicího zařízení. Chladicí zařízení s a bez akumulace chladu. Hlavní části chladicích zařízení a jejich tepelně technické charakteristiky. Řešení kondenzační strany chladicího zařízení. Charakteristika chladicího zařízení jako energetického celku. Vliv vnějších podmínek na činnost chladicího zařízení.. Ekonomika výstavby a provozu chladicích zařízení. Legislativa a normy týkající se výstavby a provozu zařízení.
Osnova
Osnova cvičení
Literatura
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 16.9.2019, 16:29 © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/5b4923ae/2019-02-18/09:35)