Měření v oboru (2172702)
Departments:ústav energetiky (12115)
Abbreviation:Approved:19.05.2008
Valid until: ??Range:0P+2L
Semestr:*Credits:4
Completion:KZLanguage:CS
Annotation
Experimentální úlohy spadající do oboru kompresorů, chladicích zařízení, tepelných izolací, kryogenních zařízení a hydraulických strojů. Posluchači se podle aktuálních možností zúčastňují měření na externích zkušebnách v praxi.
Structure
Literarture
Výklad ke cvičením
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - print date: 18.7.2024, 1:09 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)