Měření v oboru (2172702)
Katedra:ústav energetiky (12115)
Zkratka:Schválen:19.05.2008
Platí do: ??Rozsah:0P+2L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:KZJazyk výuky:CS
Anotace
Experimentální úlohy spadající do oboru kompresorů, chladicích zařízení, tepelných izolací, kryogenních zařízení a hydraulických strojů. Posluchači se podle aktuálních možností zúčastňují měření na externích zkušebnách v praxi.
Osnova
Literatura
Výklad ke cvičením
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 27.5.2024, 2:47 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/4ba2e75e/2023-03-03/01:20)