česky  čs
english  en
Průmyslová chemie (2181006)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:*Kredity:5
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Termodynamické základy průmyslových výrob. Výroba základních anorganických látek. Výroba základních organických látek. Zpracování ropy a petrochemie. Průmyslová elektrochemie. Základní procesy při zpracování silikátů. Sklo, keramika, stavební hmoty. Základy výrob technicky důležitých plastických hmot. Tenzidy. Celulóza a papír.
Vyučující
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Letní 2018/2019
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Letní 2017/2018
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Letní 2016/2017
Osnova
1. Termodynamické základy průmyslových výrob.
2. Základní anorganické sloučeniny
3. Elektrochemie.
4. Základní organické sloučeniny.
5. Zpracování ropy
6. Petrochemie
7. Plasty a pryže.
8. Tenzidy.
9. Keramika a biokeramika.
10. Sklo
11. Stavební hmoty a žárovzdorné materiály.
12. Celulóza a papír.
13. Biotechnologie.
Osnova cvičení
1. Výpočtové cvičení - kyselina sírová I
2. Výpočtové cvičení - kyselina sírová II
3. Výpočtové cvičení - kyselina dusičná I
4. Výpočtové cvičení - kyselina dusičná II
5. Výpočtové cvičení - amoniak.
6. Výpočtové cvičení - syntézní plyn.
7. Výpočtové cvičení - parní reforming.
8. Výpočtové cvičení - elektrochemie.
9. Výpočtové cvičení - petrochemie.
10. Výpočtové cvičení- destilace
11. Laboratorní cvičení.
12. Výpočtové cvičení - výroba celulózy.
13. Prezentace, zápočet.
Literatura
Austin: Shreve´s chemical process industries. McGrawHill
Požadavky
Klíčová slova
průmyslová chemie anorganická technologie organická technologie
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)