česky  čs
english  en
Procesní zařízení a výrobní linky (2181125)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:OPR1Schválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C
Semestr:Kredity:3
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Absolvent se seznámí se základy oboru Procesní inženýrství a vybranými linkami zpracovatelského průmyslu.
Vyučující
doc. Ing. Lukáš Krátký Ph.D.
Zimní 2019/2020
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Zimní 2019/2020
Osnova
1. Základy hydromechanických procesů a zařízení.
2. Základy tepelných procesů a zařízení.
3. Základy difúzně-separačních procesů a zařízení.
4. Základy stavby výrobních linek a procesních zařízení.
5. Vybrané linky potravinářského průmyslu.
6. Vybrané linky chemického průmyslu.
7. Vybrané linky farmaceutického průmyslu.
8. Vybrané linky biotechnologického průmyslu.
9. Vybrané linky na zpracování odpadu.
10. Výroba bioplynu a biopaliv.
Osnova cvičení
Literatura
Podklady v IS systému Moodle CVUT.
Požadavky
Klíčová slova
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Obnovit] [Tisk] [Tisk na šířku] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/180e4e5a/2019-10-09/02:51)