česky  čs
english  en
Difúzně separační zařízení (2181507)
Departments:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Abbreviation:Approved:11.06.2019
Valid until: ??Range:2P+2C
Semestr:*Credits:5
Completion:Z,ZKLanguage:CS
Annotation
Předmět difúzně separační zařízení (dále jen DSZ) seznamuje s procesy a zařízeními, kde dochází k dělení směsí kapalin a plynů na základě principů fyzikálně chemických rovnováh, či mechanismů přenosu hmoty. Užívají se ke koncentraci produktů ze zředěných roztoků nebo naopak se užívají k čištění plynných a kapalných směsí separací nežádoucích složek.
Teacher's
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Letní 2020/2021
doc. Ing. Radek Šulc Ph.D.
Letní 2018/2019
Structure
1. Rozdělení a principy DSZ
2. Základy přenosu hmoty
3. Základy destilace
4. Základy rektifikace
5. Typy rektifikačních zařízení
6. Základy absorbce
7. Výpočty absorpčních zařízení
8. Typy kolonových aparátů pro rektifikaci a absorpci a jejich návrh
9. Základy extrakce
10. Výpočty a typy extrakčních zařízení
11. Základy adsorpce
12. Výpočty a typy adsorpčních zařízení
13. Membránové operace
14. Krystalizace a krystalizátory
Structure of tutorial
1. Základní vztahy a veličiny v přenosu hmoty, fázové rovnováhy, molekulární difúze, konvektivní přenos hmoty.
2. Výpočet absorpční kolony, diferenciální bilance, stanovení výšky kolony.
3. Laboratorní úloha: Absorpční kolona - stanovení objemového součinitele přestupu hmoty při chemické absorpci
4. Jednoduchá a rektifikační destilace binární směsi, výpočet počtu pater destilační kolony.
5. Extrakce, výpočet jednostupňového extrakčního zařízení, vícestupňová extrakce.
6. Adsorpční kolona - rovnováha, návrh velikosti zařízení.
7. Membránové procesy, výpočet hustoty toku membránou.
Literarture
Ditl, P.: Difúzně separační pochody, ČVUT v Praze, 2008
Requirements
Keywords
Jednotkové operace, difúzně separační pochody
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: [Reload] [Print] [Print wide] © 2011-2017 [CPS] v3.7 (master/34d6d3d0/2021-04-26/12:35)