Tepelná zařízení (2181510)
Katedra:ústav procesní a zpracov. techniky (12118)
Zkratka:TZŘSchválen:11.06.2019
Platí do: ??Rozsah:2P+2C+0L
Semestr:*Kredity:4
Zakončení:Z,ZKJazyk výuky:CS
Anotace
Provedení, principy činnosti a základy výpočtu pro výměníky tepla, chladiče, odparky, sušárny, pece, ohmický a mikrovlnný ohřev. Aplikace v potravinářském průmyslu, aseptické procesy.
Osnova
1. Úvod. Pojmy: entalpie, entropie. Entalpické bilance. T-s a T-h diagramy.
2. Termodynamické oběhy. Příklad zkapalňování plynů (Linde).
3. Základní mechanismy sdílení tepla a korelace pro stanovení přenosu tepla.
4. Výměníky tepla - klasifikace. Konstrukční řešení ST a deskových výměníků tepla. Kriteria volby uspořádání výměníků.
5. Možnosti intenzifikace přenosu tepla: žebrování, vířiče, odstředivé síly. Tepelný výpočet výměníků tepla metodou LMTD.
6. Odparky a krystalizátory. Konstrukční uspořádání (periodické, cirkulační, filmové)
7. Vakuové a rozprašovací chlazení.
8. Sušárny konvekční, kontaktní, rozprašovací
9. Bilance sušení (i-x diagramy). Sušící křivky.
10. Chemické reaktory a pece.
11. Spalovací zařízení. Hořáky, paliva, entalpické bilance.
12. Elektrický ohřev a chlazení. Přímý ohmický ohřev a mikrovlnný ohřev.
13. Aseptické procesy. Pasterační a sterilační linky.
14. Tepelné úpravy potravin.

Osnova cvičení
1. Experimentální stanovení součinitelů přenosu tepla
2. Výpočet výměníku tepla
3. Výpočet odparky
4. Výpočet odpařovacího chlazení
5. Experimentální stanovení sušící křivky
6. Experimentální studium přímého ohmického ohřevu kusových potravin
7. Exkurze VÚPP
Literatura
Šesták J., Žitný R.: Tepelné pochody II. Skriptum ČVUT
Klíčová slova
Přenos tepla, výměníky tepla, spalování, sušení, odpařování, mikrovlnný ohřev, aseptické procesy
data online/KOS/FS :: [Helpdesk] (hlášení problémů) :: - datum tisku: 24.7.2024, 8:36 © 2011-2022 [CPS] v3.8 (master/18fbb08a/2024-05-30/02:31)